MagicalDesigner Avatar

Các bài tham dự của MagicalDesigner

Cho cuộc thi Design a Logo for company: ClickSend

 1. Á quân
  số bài thi 121
  Graphic Design Bài thi #121 cho Design a Logo for company: ClickSend
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 69
  Graphic Design Bài thi #69 cho Design a Logo for company: ClickSend
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 116
  Graphic Design Bài thi #116 cho Design a Logo for company: ClickSend
  Bị từ chối
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 70
  Graphic Design Bài thi #70 cho Design a Logo for company: ClickSend
  Bị từ chối
  1 Thích