Bảng thông báo công khai

 • hzodyak
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 8 năm

  Would you please use the font from logo #42

  • cách đây 8 năm
 • hzodyak
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 8 năm

  can you please make the words larger and using the British spelling for modelling (double l)

  • cách đây 8 năm
 • gilmur75
  gilmur75
  • cách đây 8 năm

  hi very nice

  • cách đây 8 năm