Jevangood Avatar

Các bài tham dự của Jevangood

Cho cuộc thi Design a Logo for digital Marketing start-up

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for digital Marketing start-up
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for digital Marketing start-up
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for digital Marketing start-up
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for digital Marketing start-up
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for digital Marketing start-up
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for digital Marketing start-up
  0 Thích