Hoasongtu Avatar

Các bài tham dự của Hoasongtu

Cho cuộc thi Design a Logo for gundendi.com - Online Farmer's Market

 1. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for gundendi.com - Online Farmer's Market
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for gundendi.com - Online Farmer's Market
  Graphic Design Bài thi #7 cho Design a Logo for gundendi.com - Online Farmer's Market
  1 Thích