Bảng thông báo công khai

 • knife01
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 4 năm

  Hi, Please will you see if you can make the Capital I into a small i and could you also try the font Smudger LET

  • cách đây 4 năm
  1. DesignTechBD
   DesignTechBD
   • cách đây 4 năm

   Yes I will make it right now.

   • cách đây 4 năm
  2. DesignTechBD
   DesignTechBD
   • cách đây 4 năm

   Here I made it. #31 #32 #33 #34

   • cách đây 4 năm