Freelancer: VasantRangani
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

updated design

please check updated design and tell me if any changes

Bài tham dự cuộc thi #22 cho Design a Logo for iglobalvn company
Bài tham dự #22

Bảng thông báo công khai

  • iglobalvn
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 3 năm

    i think should add "s" (map of vietnam) after "i"

    • cách đây 3 năm