StoneArch Avatar

Các bài tham dự của StoneArch

Cho cuộc thi Design a Logo for jewlery design business

 1. Á quân
  số bài thi 38
  Graphic Design Contest Entry #38 for Design a Logo for jewlery design business
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 47
  Graphic Design Contest Entry #47 for Design a Logo for jewlery design business
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 28
  Graphic Design Contest Entry #28 for Design a Logo for jewlery design business
  Đã rút