KiVii Avatar

Các bài tham dự của KiVii

Cho cuộc thi Design a Logo for medical school evaluation app

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 53
  Bài tham dự #53 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for medical school evaluation app
  2 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 40
  Bài tham dự #40 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for medical school evaluation app
  4 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for medical school evaluation app
  3 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for medical school evaluation app
  8 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for medical school evaluation app
  1 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for medical school evaluation app
  Graphic Design Bài thi #16 cho Design a Logo for medical school evaluation app
  4 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for medical school evaluation app
  Graphic Design Bài thi #8 cho Design a Logo for medical school evaluation app
  3 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for medical school evaluation app
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for medical school evaluation app
  2 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for medical school evaluation app
  0 Thích
 11. Á quân
  số bài thi 17
  Bài tham dự #17 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for medical school evaluation app
  Graphic Design Bài thi #17 cho Design a Logo for medical school evaluation app
  Bị từ chối
  0 Thích