Bảng thông báo công khai

 • farzanaridi
  farzanaridi
  • cách đây 1 tháng

  https://static1.squarespace.com/static/5c0d2fc1cef372ba72f016a9/t/5c3f7815032be4c1f553e96f/1555593911264/?format=1500w

  • cách đây 1 tháng
 • farzanaridi
  farzanaridi
  • cách đây 1 tháng

  Dear CH, The logo is copied from the link below. Please check - https://www.decentralpark.io/

  • cách đây 1 tháng