howieniksz Avatar

Các bài tham dự của howieniksz

Cho cuộc thi Design a Logo for my blog

 1. Á quân
  số bài thi 48
  Bài tham dự #48 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for my blog
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 45
  Bài tham dự #45 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for my blog
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 55
  Bài tham dự #55 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for my blog
  Bị từ chối
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 47
  Bài tham dự #47 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for my blog
  Bị từ chối
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 46
  Bài tham dự #46 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for my blog
  Bị từ chối
  1 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 58
  Bài tham dự #58 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for my blog
  Bị từ chối
  1 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 57
  Bài tham dự #57 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for my blog
  Bị từ chối
  1 Thích