1. Á quân
  số bài thi 63
  Bài tham dự #63 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for my company P R Montgomery Ventures Corp
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 64
  Bài tham dự #64 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for my company P R Montgomery Ventures Corp
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 59
  Bài tham dự #59 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for my company P R Montgomery Ventures Corp
  Bị từ chối
  0 Thích