desislavsl Avatar

Các bài tham dự của desislavsl

Cho cuộc thi Design a Logo for my firm

 1. Á quân
  số bài thi 31
  Bài tham dự #31 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for my firm
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 32
  Bài tham dự #32 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for my firm
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for my firm
  Bị từ chối
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for my firm
  Graphic Design Bài thi #13 cho Design a Logo for my firm
  Graphic Design Bài thi #13 cho Design a Logo for my firm
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for my firm
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for my firm
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 25
  Bài tham dự #25 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for my firm
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for my firm
  Đã rút