1. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for my new at home beauty business called
  Graphic Design Bài thi #20 cho Design a Logo for my new at home beauty business called
  8 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for my new at home beauty business called
  1 Thích