1. Á quân
  số bài thi 38
  Bài tham dự #38 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for my new at home beauty business called
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 36
  Bài tham dự #36 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for my new at home beauty business called
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 37
  Bài tham dự #37 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for my new at home beauty business called
  Đã rút