Freelancer: aadil666
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

rescue logo

Hi! this is my proposal. I hope you like it. Any suggestion is welcome

Bài tham dự cuộc thi #12 cho Design a Logo for my rescue company
Bài tham dự #12

Bảng thông báo công khai

 • adarrell
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  can you put a boat anchor in the middle?

  • cách đây 3 năm
  1. aadil666
   aadil666
   • cách đây 3 năm

   thanks for your feedback sir,why not i will upload my new entry soon...hope you will like that..

   • cách đây 3 năm