Freelancer: pikopekok
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

tv2hd

please review and give me feedback, please, and i will give you perfect designs


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    35
                   cho                     Design a Logo for my tv2hd.com
Bài tham dự #35

Bảng thông báo công khai

 • pikopekok
  pikopekok
  • cách đây 8 năm

  please give me feedback and i will give you perfect designs

  • cách đây 8 năm