Bảng thông báo công khai

 • arthursychov
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 7 năm

  Try to make 4 bigger and brighter, so that it is authentic even when it is small.

  • cách đây 7 năm
 • arthursychov
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 7 năm

  Very nice, 4 loks too small. Try to do variations of this

  • cách đây 7 năm