Bảng thông báo công khai

 • Renovatis13a
  Renovatis13a
  • cách đây 7 năm

  Hello, as is the connection type, you mean?

  • cách đây 7 năm
 • Renovatis13a
  Renovatis13a
  • cách đây 7 năm

  ok

  • cách đây 7 năm
 • arthursychov
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 7 năm

  Try to make I as a capital I and also try to use different oranges.

  • cách đây 7 năm