BlackWhite13 Avatar

Các bài tham dự của BlackWhite13

Cho cuộc thi Design a Logo for new Brand

 1. Á quân
  số bài thi 32
  Bài tham dự #32 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for new Brand
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 27
  Bài tham dự #27 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for new Brand
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for new Brand
  1 Thích