shijinpetta Avatar

Các bài tham dự của shijinpetta

Cho cuộc thi Design a Logo for new Brand

 1. Á quân
  số bài thi 50
  Bài tham dự #50 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for new Brand
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 49
  Bài tham dự #49 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for new Brand
  Graphic Design Bài thi #49 cho Design a Logo for new Brand
  0 Thích