1. Á quân
    số bài thi 11
    Bài tham dự #11 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for new National USA staffing firm (employment agency)
    1 Thích