1. Á quân
  số bài thi 62
  Bài tham dự #62 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for new National USA staffing firm (employment agency)
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 61
  Bài tham dự #61 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for new National USA staffing firm (employment agency)
  Graphic Design Bài thi #61 cho Design a Logo for new National USA staffing firm (employment agency)
  1 Thích