1. Á quân
  số bài thi 60
  Bài tham dự #60 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for new National USA staffing firm (employment agency)
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 59
  Bài tham dự #59 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for new National USA staffing firm (employment agency)
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 106
  Bài tham dự #106 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for new National USA staffing firm (employment agency)
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 58
  Bài tham dự #58 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for new National USA staffing firm (employment agency)
  Đã rút