pratamafadhil Avatar

Các bài tham dự của pratamafadhil

Cho cuộc thi Design a Logo for new company

 1. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for new company
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 30
  Bài tham dự #30 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for new company
  Đã rút