usashisl Avatar

Các bài tham dự của usashisl

Cho cuộc thi Design a Logo for new handyman site

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 46
  Bài tham dự #46 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for new handyman site
  Graphic Design Bài thi #46 cho Design a Logo for new handyman site
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 42
  Bài tham dự #42 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for new handyman site
  Graphic Design Bài thi #42 cho Design a Logo for new handyman site
  Bị từ chối
  0 Thích