MridhaRupok Avatar

Các bài tham dự của MridhaRupok

Cho cuộc thi Design a Logo for new info portal INFOTEX.ro

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for new info portal INFOTEX.ro
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for new info portal INFOTEX.ro
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 24
  Bài tham dự #24 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for new info portal INFOTEX.ro
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for new info portal INFOTEX.ro
  Bị từ chối
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for new info portal INFOTEX.ro
  Bị từ chối
  1 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for new info portal INFOTEX.ro
  Bị từ chối
  1 Thích