Syedfasihsyed Avatar

Các bài tham dự của Syedfasihsyed

Cho cuộc thi Design a Logo for new info portal INFOTEX.ro

 1. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for new info portal INFOTEX.ro
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 21
  Bài tham dự #21 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for new info portal INFOTEX.ro
  1 Thích