nsotelo Avatar

Các bài tham dự của nsotelo

Cho cuộc thi Design a Logo for our NEW Startup

 1. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for our NEW Startup
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for our NEW Startup
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for our NEW Startup
  Bị từ chối
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for our NEW Startup
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 249
  Bài tham dự #249 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for our NEW Startup
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 248
  Bài tham dự #248 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for our NEW Startup
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 247
  Bài tham dự #247 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for our NEW Startup
  Bị từ chối
  0 Thích