1. Á quân
  số bài thi 92
  Bài tham dự #92 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for our Publishing Division (LHC Publishing)
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 93
  Bài tham dự #93 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for our Publishing Division (LHC Publishing)
  0 Thích