1. Á quân
  số bài thi 61
  Bài tham dự #61 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for our college's foundational principles
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 60
  Bài tham dự #60 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for our college's foundational principles
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 59
  Bài tham dự #59 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for our college's foundational principles
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 58
  Bài tham dự #58 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for our college's foundational principles
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 23
  Bài tham dự #23 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for our college's foundational principles
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 22
  Bài tham dự #22 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for our college's foundational principles
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 21
  Bài tham dự #21 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for our college's foundational principles
  Bị từ chối
  0 Thích