kimkhoy Avatar

Các bài tham dự của kimkhoy

Cho cuộc thi Design a Logo for our college's foundational principles

 1. Á quân
  số bài thi 77
  Bài tham dự #77 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for our college's foundational principles
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 76
  Bài tham dự #76 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for our college's foundational principles
  Graphic Design Bài thi #76 cho Design a Logo for our college's foundational principles
  Graphic Design Bài thi #76 cho Design a Logo for our college's foundational principles
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for our college's foundational principles
  Bị từ chối
  0 Thích