Jevangood Avatar

Các bài tham dự của Jevangood

Cho cuộc thi Design a Logo for our new product

 1. Á quân
  số bài thi 1
  Graphic Design Bài thi #1 cho Design a Logo for our new product
  0 Thích
 2. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 5
  Graphic Design Bài thi #5 cho Design a Logo for our new product
  0 Thích