haybochuh Avatar

Các bài tham dự của haybochuh

Cho cuộc thi Design a Logo for pdxmovers.com

 1. Á quân
  số bài thi 23
  Bài tham dự #23 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for pdxmovers.com
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 21
  Bài tham dự #21 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for pdxmovers.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 24
  Bài tham dự #24 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for pdxmovers.com
  Bị từ chối
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 22
  Bài tham dự #22 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for pdxmovers.com
  Bị từ chối
  1 Thích