1. Á quân
  số bài thi 190
  Bài tham dự #190 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for pharmaceutic company called Citrum Lab
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 222
  Bài tham dự #222 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for pharmaceutic company called Citrum Lab
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 221
  Bài tham dự #221 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for pharmaceutic company called Citrum Lab
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 219
  Bài tham dự #219 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for pharmaceutic company called Citrum Lab
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 148
  Bài tham dự #148 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for pharmaceutic company called Citrum Lab
  Đã rút