Linsanchani Avatar

Các bài tham dự của Linsanchani

Cho cuộc thi Design a Logo for pizza shop

 1. Á quân
  số bài thi 94
  Bài tham dự #94 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for pizza shop
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 93
  Bài tham dự #93 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for pizza shop
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 92
  Bài tham dự #92 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for pizza shop
  Bị từ chối
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 91
  Bài tham dự #91 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for pizza shop
  Bị từ chối
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 90
  Bài tham dự #90 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for pizza shop
  Bị từ chối
  1 Thích