jonuelgs Avatar

Các bài tham dự của jonuelgs

Cho cuộc thi Design a Logo for portfoliome.com.au

 1. Á quân
  số bài thi 29
  Bài tham dự #29 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for portfoliome.com.au
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 59
  Bài tham dự #59 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for portfoliome.com.au
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for portfoliome.com.au
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for portfoliome.com.au
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for portfoliome.com.au
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for portfoliome.com.au
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for portfoliome.com.au
  Bị từ chối
  0 Thích