Freelancer: zetabyte
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

JR Boutique Logo

Same shield as my prior entry but with the Police Badge, Firefighters Maltese Cross and the Star of Life.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    42
                   cho                     Design a Logo for qualitypolicecollectibles.com
Bài tham dự #42

Bảng thông báo công khai

 • zetabyte
  zetabyte
  • cách đây 8 năm

  I'm glad you like it. Thank you so much!

  • cách đây 8 năm
 • jrboutique
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 8 năm

  Nice Job!! I like it a lot.

  • cách đây 8 năm