designBox16 Avatar

Các bài tham dự của designBox16

Cho cuộc thi Design a Logo for raw organic deserts shop

 1. Á quân
  số bài thi 24
  Bài tham dự #24 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for raw organic deserts shop
  5 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 23
  Bài tham dự #23 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for raw organic deserts shop
  Bị từ chối
  2 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 25
  Bài tham dự #25 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for raw organic deserts shop
  Bị từ chối
  3 Thích