Freelancer: designBox16
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo for raw organic deserts shop option 2

Design a Logo for raw organic deserts shop


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    24
                   cho                     Design a Logo for raw organic deserts shop
Bài tham dự #24

Bảng thông báo công khai

 • designBox16
  designBox16
  • cách đây 7 năm

  please check my design & appreciated feedback thanks Javier

  • cách đây 7 năm