ASHERZZ Avatar

Các bài tham dự của ASHERZZ

Cho cuộc thi Design a Logo for retro business

 1. Á quân
  số bài thi 35
  Bài tham dự #35 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for retro business
  Bị từ chối
  2 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 57
  Bài tham dự #57 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for retro business
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 56
  Bài tham dự #56 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for retro business
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 55
  Bài tham dự #55 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for retro business
  Bị từ chối
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 54
  Bài tham dự #54 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for retro business
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 53
  Bài tham dự #53 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for retro business
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 52
  Bài tham dự #52 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for retro business
  Bị từ chối
  1 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 51
  Bài tham dự #51 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for retro business
  Bị từ chối
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 40
  Bài tham dự #40 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for retro business
  Bị từ chối
  1 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 34
  Bài tham dự #34 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for retro business
  Bị từ chối
  1 Thích
 11. Á quân
  số bài thi 33
  Bài tham dự #33 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for retro business
  Đã rút