PF0ne Avatar

Các bài tham dự của PF0ne

Cho cuộc thi Design a Logo for shaved ice dessert store

 1. Á quân
  số bài thi 40
  Bài tham dự #40 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for shaved ice dessert store
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 34
  Bài tham dự #34 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for shaved ice dessert store
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for shaved ice dessert store
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for shaved ice dessert store
  Bị từ chối
  0 Thích