aduetratti Avatar

Các bài tham dự của aduetratti

Cho cuộc thi Design a Logo for shaved ice dessert store

 1. Á quân
  số bài thi 33
  Bài tham dự #33 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for shaved ice dessert store
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 32
  Bài tham dự #32 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for shaved ice dessert store
  Bị từ chối
  1 Thích