bbngno Avatar

Các bài tham dự của bbngno

Cho cuộc thi Design a Logo for shaved ice dessert store

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for shaved ice dessert store
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 28
  Bài tham dự #28 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for shaved ice dessert store
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 29
  Bài tham dự #29 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for shaved ice dessert store
  Bị từ chối
  0 Thích