goianalexandru Avatar

Các bài tham dự của goianalexandru

Cho cuộc thi Design a Logo for shaved ice dessert store

 1. Á quân
  số bài thi 51
  Bài tham dự #51 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for shaved ice dessert store
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 50
  Bài tham dự #50 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for shaved ice dessert store
  0 Thích