leckykarl Avatar

Các bài tham dự của leckykarl

Cho cuộc thi Design a Logo for shaved ice dessert store

 1. Á quân
  số bài thi 24
  Bài tham dự #24 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for shaved ice dessert store
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 23
  Bài tham dự #23 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for shaved ice dessert store
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 21
  Bài tham dự #21 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for shaved ice dessert store
  Bị từ chối
  0 Thích