logofarmer Avatar

Các bài tham dự của logofarmer

Cho cuộc thi Design a Logo for social website

 1. Á quân
  số bài thi 136
  Bài tham dự #136 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for social website
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 135
  Bài tham dự #135 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for social website
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 134
  Bài tham dự #134 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for social website
  Đã rút