Freelancer: uhassan
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

survivalscarf

Sir All in Vector Format. Design can be Modified in terms of every manner.

Bài tham dự cuộc thi #14 cho Design a Logo for survival scarf
Bài tham dự #14

Bảng thông báo công khai

 • maruchi316
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 5 năm

  very nice

  • cách đây 5 năm
  1. uhassan
   uhassan
   • cách đây 5 năm

   Thank you Sir.. Any Changes needed? to make it final for you ?

   Cheers

   • cách đây 5 năm
  2. uhassan
   uhassan
   • cách đây 5 năm

   Entry #15 Please.

   • cách đây 5 năm