hubbak Avatar

Các bài tham dự của hubbak

Cho cuộc thi Design a Logo for thecooking.org

 1. Á quân
  số bài thi 36
  Bài tham dự #36 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for thecooking.org
  Bị từ chối
  2 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for thecooking.org
  Graphic Design Bài thi #10 cho Design a Logo for thecooking.org
  Graphic Design Bài thi #10 cho Design a Logo for thecooking.org
  Bị từ chối
  3 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for thecooking.org
  Graphic Design Bài thi #9 cho Design a Logo for thecooking.org
  Graphic Design Bài thi #9 cho Design a Logo for thecooking.org
  Bị từ chối
  3 Thích