PoisonedFlower Avatar

Các bài tham dự của PoisonedFlower

Cho cuộc thi Design a Logo for www.type2translate.com

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 32
  Bài tham dự #32 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for www.type2translate.com
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 31
  Bài tham dự #31 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for www.type2translate.com
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 30
  Bài tham dự #30 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for www.type2translate.com
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 28
  Bài tham dự #28 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for www.type2translate.com
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 21
  Bài tham dự #21 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for www.type2translate.com
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for www.type2translate.com
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for www.type2translate.com
  0 Thích