itcostin Avatar

Các bài tham dự của itcostin

Cho cuộc thi Design a Logo for www.type2translate.com

 1. Á quân
  số bài thi 55
  Bài tham dự #55 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for www.type2translate.com
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 60
  Bài tham dự #60 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for www.type2translate.com
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 56
  Bài tham dự #56 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for www.type2translate.com
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 54
  Bài tham dự #54 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for www.type2translate.com
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 38
  Bài tham dự #38 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for www.type2translate.com
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 37
  Bài tham dự #37 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for www.type2translate.com
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for www.type2translate.com
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for www.type2translate.com
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 53
  Bài tham dự #53 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for www.type2translate.com
  0 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 39
  Bài tham dự #39 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for www.type2translate.com
  0 Thích
 11. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for www.type2translate.com
  Bị từ chối
  0 Thích